top of page
brandon-nelson-2smDZopBMso-unsplash_edited.jpg

הפתרונות שלנו פוגשים את האתגרים שלכם

הנסיון לחבר בין נתונים, טכנולוגיה ואנשים פוגש כל ארגון במקום שונה. למרות השוני בין הארגונים, יש מכנה משותף באתגרים.

האתגר: שירות לתושב

בסוף היום, התשובה לשאלה למה אנחנו ממשיכים ללכת בדרך שלנו, היא בשביל לשפר את איכות החיים של התושבים.
וביחד עם העלייה ברמת השירות, עולות גם הציפיות. הנה כמה מהדברים שעשינו לטובת פיצוח אתגר השירות.

אתגרים שפצחנו - שירות לתושב הפיצוח הארגוני.jpg

פיצוח הארגוני

אחרי ניתוח עומק, פירקנו במשותף את תהליך שיפור השירות בעיריית אריאל לחמישה גורמים מרכזיים, מהם יצרנו תכנית עבודה לשיפור השירות במוקד העירוני.

פיצוח מבוסס נתונים

כדי לשפר את איכות השירות במועצה אזורית דרום השרון, בנינו דשבורד שירות המתחבר למערכת המוקד העירוני, מחשב ומציג בזמן אמת 5 מדדים למדידת איכות השירות.

אתגר-מבוסס-נתונים.png

האתגר: דאטה שעובד עבורנו

מהפכת הנתונים מאפשרת לנו לעשות שימוש בכלים חדשניים כדי לשפר מדיניות וביצועים. אבל כשכולם מדברים על Data Driven Organization, אנחנו יודעים שהקפיצה מנתונים תפעוליים לתובנות ניהוליות אינה טריוויאלית. הנה כמה מהדברים שעשינו לטובת פיצוח אתגר הדאטה.

ייעוץ שירותים פיתוח ארגוני - פיצוח אתגרים בפריזמה של חשיבה עיצובית.jpg

פיצוח ארגוני

אנחנו מציעים מספר כלים ארגוניים שהופכים את השימוש בנתונים מתיאוריה למציאות. 

למנהלי תכנית "היישוב במרכז" של קרן רש"י העברנו הרצאת דאטה-סטורי, ועזרנו להבין איך לספר סיפור טוב יותר באמצעות נתונים.

לקבוצות של נבחרי ציבור מרשויות מעורבות העברנו את מנתונים לתובנות, ועזרנו להם להפוך נתונים למידע שאפשר לעבוד איתו ולהפיק תובנות עסקיות מבוססות נתונים.

פיצוח טכנולוגי 

כדי לקדם עסקים ולשפר את רמת השירות לעסקים, נדרשת קבלת החלטות מבוססת נתונים. הטמענו בעיריית מודיעין את דשבורד עסקים אשר מתחבר למערכות התפעוליות (ארנונה, רישוי עסקים ושילוט) ומייצר אמת ארגונית אחת של העסקים בעיר כולל מענה למגוון שאלות עסקיות ומעקב אחר שינוי העסקים בעיר.

אתגר-טכנולוגי.png

האתגר: עבודה בעולם משתנה

בעולם משתנה עלינו ללמוד להשתנות בעצמנו. טכנולוגיות חדשות, שינוים דמוגרפיים, תהליכי התחדשות, תוכניות אסטרטגיות, תהליכי רה-אורגניזציה - כל אלה מצריכים מאיתנו להיות בשינוי תמידי ולפתח יכולת הסתגלות מהירה. הנה כמה מהדברים שעשינו לטובת פיצוח אתגר ניהול שינוי.

magnus-s-odFXUbTGhU4-unsplash.jpg

פיצוח הארגוני

לאגף טכנולוגיות ומערכות מידע של עיריית תל-אביב אנחנו מסייעים בניהול השינוי הארגוני הנגזר מתהליף אסטרטגי מעמיק שנעשה עם חברת EY. באמצעות בניית תכניות תקשורת פנים ארגוניות וליווי במהלכים פנימיים, אנחנו מורידים את היוזמות הטכנולוגיות והארגוניות לקרקע. 

פיצוח מבוסס נתונים

על מנת לאפשר לעיריית נס ציונה להיערך לשינויים הדמוגרפים הצפויים בעיר, ליווינו את העירייה בשיתוף פעולה עם חברת אתוס ליצירת דשבורד תחזית דמוגרפית אשר מאפשר לעירייה לפתח אסטרטגיות מבוססות נתונים בתחום הדמוגרפיה, הדיור והחינוך.

אתגר-מבוסס-נתונים.png

האתגר: עיצוב קהילות חדשנות

באקוסיסטם הרשותי הייחודי, ובשוק העבודה המשתנה, עולה הצורך ביצירת קהילות ומרכזי חדשנות שיחזקו את הקהילתיות בעיר ויחברו בין הרשות לתושבים, יזמים ובעלי עסקים. הנה כמה מהדברים שעשינו לטובת פיצוח אתגר קהילות החדשנות.

אתגרים שפצחנו- עיצוב קהילות חדשנות.jpg

פיצוח הארגוני

את הצוותים של האקסלרטור StartingUP Together של מרכז פרס לחדשנות ושלום ליווינו באמצעות מנטורינג וסדנאות. העברנו סדנאות מיומנויות רכות בתחום תקשורת בצוותי יזמים, ומנטורינג לבניית מודל עסקי, הנגשנו כלים של חדשנות מתוך הניסיון הטכנולוגי שלנו והיכרות עם ארגונים חברתיים ועסקיים.

פיצוח האסטרטגי

באמצעות תהליך עומק למיפוי אתגרים עירוניים וניתוח Benchmark מהעולם,  עזרנו למנהל קהילה תרבות וספורט של עיריית תל אביב לייצר תכנית אסטרטגית ומפת הדרכים לטכנולוגיה קהילתית (Communitech) לצורך חיזוק החיים הקהילתיים בעיר. 

אתגר-אסטרטגי.png
bottom of page