top of page
000A5216.jpg

עוזרים לכם להפוך לארגון מבוסס נתונים

הכלים שאנחנו מפתחים מאפשרים ניתוח ויזואלי נגיש של נתונים רלוונטים בזמן אמת, ומשמשים ככלי קריטי לקבלת החלטות. ב-31 מעלות צפון אנחנו מציעים מספר מוצרים שינגישו לכם בקלות נתונים מורכבים ויאפשרו לכם לשאול את השאלות הנכונות ולקבל את התשובות הנכונות. אנחנו עושים שימוש בבינה מלאכותית כדי לטייב, לנתח ולהנגיש את התובנות בצורה מותאמת למשתמש.

5.png

דשבורד עסקים

הוא מוצר BI שמאפשר לארגון לייצר ולראות את התמונה המלאה של העסקים בעיר.

הדשבורד מתחבר למערכות התפעוליות (ארנונה, רישוי ושילוט) ומעדכן את הנתונים והמדדים בצורה אוטומטית, על בסיס יומי. 

הדשבורד מאפשר קבלת החלטות מבוססות מידע אודות העסקים בעיר, מענה למאות שאלות עסקיות בנושא עסקים בעיר, חיבור בין היעדים האסטרטגיים למציאות בשטח, ושיפור באיכות הנתונים העירוניים.

דשבורד תקציב 

הוא מוצר BI שמאפשר לארגון לייצר ולראות את התמונה המלאה של התקציב העירוני.
דשבורד תקציב מאפשר לראות בלחיצת כפתור נתונים מנותחים לפי מגוון חתכים וזוויות. הדשבורד מתחבר למערכת התפעולית לניהול התקציב ומעדכן את הנתונים בצורה אוטומטית, על בסיס יומי.

הדשבורד מאפשר קבלת החלטות מבוססת נתונים בנושאים כספיים ומאפשר לכם להיות עם "יד על הדופק" במעקב תכנון מול ביצוע, התיעלות בהכנת דיוני תקציב ותכניות עבודה.

דשבורד תקציב.jpeg
6.png

דשבורד מוקד

הוא מוצר BI שמאפשר לארגון לייצר ולראות את התמונה המלאה של המוקד העירוני.

הדשבורד משקף את כלל הנתונים הנוגעים למוקד העירוני, באופן מונגש ומותאם אישית, ומאפשר קבלת החלטות מושכלת. הדשבורד מתחבר למערכת המוקד העירוני ומתעדכן בצורה אוטומטית.

הדשבורד מאפשר לשפר את תהליכי העבודה של המוקד ובכך גם את השירות לתושב. בעזרת הדשבורד ניתן למנף את המוקד לכדי כלי ניהולי, ולשפר את הממשקים עם היחידות התפעוליות ולשפר את ה-SLA (זמן תקן).

דשבורד מדד שירות 

הוא מוצר BI שפותח עם מועצה אזורית דרום השרון ומאפשר לארגון לייצר ולראות את התמונה המלאה של השירות העירוני.

הדשבורד מאפשר לראות את כל מה שצריך כדי לקבל החלטות מבוססות נתונים ולשפר את השירות העירוני. הדשבורד מתחבר למערכת המוקד ומערכת הסקרים ומתעדכן בצורה אוטומטית.

בעזרת הדשבורד ניתן לשפר את השירות העירוני ולייצר שקיפות מול התושבים.

3.png
דשבורד צמיחה דמוגרפית

דשבורד צמיחה דמוגרפית 

דשבורד צמיחה דמוגרפית הוא מוצר BI שמאפשר לרשות לייצר ולראות את התמונה המלאה של המצב הדמוגרפי בהווה ובעתיד ולבצע בהתאם תכנון מבוסס מידע. 

הדשבורד מציג את תחזית הצמיחה הדמוגרפית בעיר לפי אזורים ואזורים סטטיסטיים ומאפשר ניתוח של תחזית חינוך ותחזית דיור על פני 10 שנים.

bottom of page